Wykład na 5+: Keywords, time and multiple-correspondence analysis: exploring press discourse over time

Biuro ds. Rozwoju i Współpracy i Pomorskie Centrum Humanistyki Cyfrowej Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na kolejne wydarzenie w ramach nowej edycji programu „Wykład na 5+”.

Wykład odbędzie się 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) i rozpocznie się o godz. 17:00 (GMT+1). Wydarzenie będzie dostępne za pośrednictwem naszej platformy webinarowej ClickMeeting i będzie transmitowane na naszym kanale YouTube.

Temat spotkania: „Keywords, time and multiple-correspondence analysis: exploring press discourse over time”. Wykład wygłosi światowej klasy ekspert w zakresie lingwistyki korpusowej, profesor Tony McEnery z Lancaster University.

O badaczu

Tony McEnery jest Profesorem Honorowym Języka Angielskiego i Językoznawstwa na Lancaster University oraz Profesorem Katedry Changjiang na Xi’an Jiaotong University w Chinach. Profesor McEnery pełnił funkcje Dyrektora ds. Badań Naukowych i p.o. Dyrektora Generalnego w Economic and Social Research Council (ESRC), Dyrektora ds. Badań Naukowych w Arts and Humanities Research Council, Dziekana Wydziału Sztuki i Nauk Społecznych na Lancaster University oraz Dyrektora ESRC Center for Corpus Approaches to Social Science (CASS) na tym samym uniwersytecie. Na swoim koncie ma bardzo liczne publikacje w zakresie lingwistyki korpusowej.

Abstrakt

W korpusowych badaniach językoznawczych, słowa kluczowe to wyrazy, które w danym korpusie badawczym występują z o wiele wyższą częstością niż w innym korpusie. Zastosowanie słów kluczowych jako narzędzia badawczego to nadal swoiste novum, a prace, w których je zastosowano pojawiły się dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. wraz z pojawieniem się narzędzi korpusowych Wordsmith Tools (Scott, 1996). Chociaż nie ulega wątpliwości, że słowa kluczowe są pomocne w korpusowych badaniach dyskursu, wciąż istnieje pole do rozwoju tej metody badawczej. Wykład dotyczy jednego z aspektów analizy wykorzystującej słowa kluczowe, który nie doczekał się pogłębionych badań, a mianowicie wykorzystania słów kluczowych do badania zmian w czasie.


Podczas wystąpienia omówiona zostanie rola badań z wykorzystaniem słów kluczowych w analizach dotyczących zmienności dyskursu w czasie. Przedstawione zostaną wyniki badań w zakresie tematu, który przykuwa niesłabnącą uwagę badaczy stosujących metody korpusowe, a mianowicie przedstawiania islamu i muzułmanów w prasie brytyjskiej. Przybliżona również zostanie technika ekscerpowania słów kluczowych oparta na wielowymiarowej analizie korespondencji (Multiple Correspondence Analysis, MCA). Ukazane zostaną również możliwości zastosowania nowej techniki w szczegółowych analizach zmienności dyskursu.

Moderator: dr hab. Marek Łukasik, prof. AP, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Akademia Pomorska w Słupsku

Dołącz do nas za pośrednictwem platformy Click Meeting:

https://akademiapomorska.clickmeeting.com/wyklad-na-5-professor-tony-mcenery?fbclid=IwAR0otgjvtocK7woMfC0dtox9vJzphBAsxLl4ZuZhvsqYRBGM1jPeUtr7bo4

YouTube: https://youtu.be/pexOyMEThlI