Spotkanie on-line nt. "Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie osób młodych”

Dnia 25.03.2021r. o godz. 8:00 odbyło się spotkanie on-line kierowane do młodzieży licealnej, dotyczące zalet aktywności fizycznej w kontekście zdrowia człowieka.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zalety wykonywania regularnej aktywności fizycznej i jej wpływu na postawę ciała człowieka. Omówione zostało również jak ruch przyspiesza spalanie rezerw tłuszczu, pomaga walczyć ze zbędnymi kilogramami, utrzymać prawidłową masę ciała, a co za tym idzie - zmniejszyć ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych pochodzących z dysfunkcji narządu ruchu. Systematyczne ćwiczenia o umiarkowanej intensywności redukują ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, zawał serca.

Spotkanie1 25.03.2021

Spotkanie2 25.03.2021

Spotkanie3 25.03.2021 min