Bezpłatne wakacyjne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 

 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
zaprasza na

BEZPŁATNE WAKACYJNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW w ramach Projektu „Aktywna Akademia” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Proponujemy trzy rodzaje kursów:
•    Kurs języka polskiego z elementami kulturoznawczymi, poziom podstawowy, zajęcia w dniach 1-14 lipca 2020 r.           
•    Kurs języka polskiego z elementami kulturoznawczymi, poziom średnio zaawansowany, zajęcia w dniach 1-14 lipca 2020 r.    
•    Kurs języka polskiego: nauka i praca, poziom średnio zaawansowany, zajęcia w dniach 1-14 września 2020 r.

Oferowane kursy będą prowadzone w formie zdalnej (kształcenie na odległość) w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (10 spotkań po dwie godziny) i są skierowane przede wszystkim do obecnych i przyszłych studentek i studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku. Do uczestnictwa zapraszamy również inne osoby zainteresowane nauką języka polskiego jako obcego. Planujemy pracę w małych grupach – liczba miejsc jest ograniczona! Zachęcamy do rejestracji (szczegóły poniżej).

Cel: poprawna komunikacja w języku polskim, poznanie kultury Polski i jej mieszkańców, przygotowanie językowe do studiów w Akademii Pomorskiej lub / i podjęcia pracy zarobkowej w Polsce.

Uczestnictwo w kursie jest BEZPŁATNE

Zapewniamy uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w kursie.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W WYBRANYM KURSIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI:

1. Deklaracja uczestnictwa w kursie języka polskiego z elementami kulturoznawczymi, poziom podstawowy (1-14 lipca 2020r.): https://lektorat.testportal.pl/test.html?t=x4SAwtnyCYq4

2. Deklaracja uczestnictwa w kursie języka polskiego z elementami kulturoznawczymi, poziom średnio zaawansowany (1-14 lipca 2020r.): https://lektorat.testportal.pl/test.html?t=PWudbmRmBfTd

3. Deklaracja uczestnictwa w kursie języka polskiego: nauka i praca, poziom średnio zaawansowany (1-14 września 2020r.): https://lektorat.testportal.pl/test.html?t=WXifrQmkbUAh