Pierwsze zajęcia z j. polskiego jako obcego za nami!

1 lipca w ramach projektu rozpoczęto kursy języka polskiego jako obcego!

 

 

Studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z mieszkańcami subrefionu słupskiego rozpoczęli swoją przygodę z językiem polskim.

Słuchacze biorą udział w zajęciach trwających 90 minut trenując wymowę, pisanie, rozumienie ze słuchu w nowoczesny i interesujący sposób!
Słuchacze wirtualnie zwiedzają Słupsk i okolicę, słuchają polskich piosenek, czytają wiersze, oglądają filmy - jednym słowem kultura Polski w szerokim tego słowa znaczeniu!