Eksperci z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania doradzali słuchaczom radia Fama

Przez czternaście dni specjaliści z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania dzielili się swoją wiedzą ze słuchaczami Radia Fama. W ramach akcji „Akademia Ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania” radzili m.in. jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości związanej z zagrożeniem epidemicznym

Przy redakcyjnym telefonie zasiedli specjaliści m.in. z zakresu zarządzania, prawa, edukacji, bezpieczeństwa i cyberzagrożeń, którzy dzielili się swoją wiedzą w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu, bezpieczeństwa w sieci w kontekście pracy zdalnej, prawnych aspektów ograniczeń nakładanych przez władze, czy kwestii wychowawczych. 

Przez trzy tygodnie radiowe studio odwiedziło dwunastu pracowników z wszystkich katedr IBiZ. Przy radiowym mikrofonie zasiedli dr Ewa Matuska, dr Mirosław Betkowski, dr Arkadiusz Gryko i mgr Michał Olejniczak z Zakładu Organizacji i Zarządzania, dr Joanna Grubicka i mgr Jacek Pardo z Zakładu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, mgr Waldemar Kuczma i mgr Robert Czyż z Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także dr Daria Bieńkowska i dr Marek Bednarz z Zakładu Politologi oraz dr Anna Suchocka i dr Agnieszka Próchniak z Zakładu Socjologii. Każdy z dyżurów telefonicznych trwał 1,5 godziny, a po jego zakończeniu specjaliści z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania podsumowywali na antenie pytania dzwoniących słuchaczy i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Akcję koordynował dr Arkadiusz Gryko z Katedry Zarządzania. Jej zwieńczeniem była wizyta w radiowym studiu dr Izabeli Szkurłat, zastępcy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz dr Agnieszki Sałek-Imińskiej, kierownik Katedry Zarządzania, które zaprezentowały na antenie bogatą ofertę edukacyjną Instytutu.