Kultura i Sztuka

DZIAŁANIA PROMUJĄCE KULTURĘ I SZTUKĘ

Rozwój świadomości społecznej i dbałość o tradycję, w tym zachowanie dorobku kultury i języka ojczystego stanowi podstawę tożsamości narodowej uwzględniającej różnorodność terytorialną (np. regionu kulturowego Kaszub), dlatego jednym z celów projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej dla społeczności lokalnej.

Planowane działania, m.in. koncerty, debaty, festiwale, spotkania literackie, czy warsztaty manualne  mają przybliżyć wielopokoleniowej grupie docelowej bogactwo dorobku kultury polskiej na tle dziedzictwa kultury światowej. Bogata i zróżnicowana oferta kulturalna stanowić powinna element poprawy jakości życia, budować relacje międzypokoleniowe i wzmacniać związek z regionem, co jest niezwykle istotne ze względu na emigracje ludzi młodych z subregionu słupskiego.