Opis projektu

Projekt prospołeczny pn. „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną (Akademia Aktywna 5 plus)", finansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cel priorytetowy projektu Aktywna Akademia, jest zgodny ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2013-2022, a także wpisuje się w działania strategiczne miasta Słupska i regionu pomorskiego oraz działania Ministerstwa w zakresie trzeciego filaru rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, tj. społecznej odpowiedzialności nauki.

Wieloletni rozwój w zbieżności z potrzebami subregionu jest szczególnie ważny dla Akademii, która swoją Misję pragnie wdrażać w kilku obszarach priorytetowych, w tym w zakresie działalności prospołecznej, dlatego w projekcie zakłada się wypracowanie modelu działań, których efektem ma być poprawa jakości życia mieszkańców należących do różnych grup wiekowych jako czynnika integrującego i stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną, w tym wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań nauki w szeroko pojętym rozwoju subregionu.

Projekt jest realizowany w ramach rządowych działań z tytułu rekompensat za tarczę antyrakietową.