Zajęcia sportowe

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE – SPORTOWE

Projekt, oprócz promocji dorobku nauki i kultury, ma na celu intensyfikację rozwoju aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako istotnego elementu promocji zdrowego stylu życia. Planowane warsztaty z zakresu aktywności umysłowej i fizycznej będą uzupełnione o praktyczne zajęcia sportowe dedykowane dla odbiorców należących do różnych grup wiekowych w różnych dyscyplinach (koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka i in.), co pozwoli nie tylko wpłynąć na ogólną poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej najmłodszych pokoleń, ale także może być kuźnią talentów i dać szansę na rozwój osobom uzdolnionym, także z mniej zamożnych obszarów subregionu.

W ramach projektu dzieci, młodzież oraz studenci mogą brać udział w zajęciach z:

Dodatkowo Studium Wychowania Fizycznegi i Sportu wraz z AZS przygotowali propozycje dla mieszkańców ziemi słupskiej:

1. Turystyczno-rekreacyjne:

  • Spływy kajakowe Brdą (cztery: od okolic Miastka po Tucholę),
  • Spływ kajakowy Wieprzą (ok. Sławna),
  • Wycieczkę rowerową do Leśnego Dworu,

2. Sportowo – rekreacyjne: 

  • Turniej badmintona mężczyzn,
  • Turniej badmintona kobiet,
  • Turniej tenisa stołowego kobiet i mężczyzn,
  • Start drużyny akademickiej w Extraliga Futsal.

3. Zajęcia rekreacyjne:

  • Rozbiegana Akademia (zajęcia biegowe),
  • Impreza nordic walking dla uczniów miasta Słupska.